Whistleblowerordning

Du kan som ansat i November First A/S, som samarbejdspartner til November First A/S og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til November First A/S’ whistleblowerordning på dette link.

Der kan f.eks. indsendes oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet.

Yderligere information om whistleblowerordningen og administrationen heraf fremgår af November First A/S Whistleblower Policy